Agricultur Tours

The Organic Farm

חקלאות אורגנית

חקלאות אורגנית סיורים חקלאיים מהי חקלאות אורגנית? חקלאות אורגנית הינה חקלאות אלטרנטיבית, שהחלה בתחילת המאה ה-20 כתוצאה מהשינויים המהירים שהיו באותה התקופה בתחום החקלאי. למעשה, החקלאות האורגנית נבדלת בסוגי הדשנים,…

יתרונותיו של חלב עיזים לעומת חלב פרה

יתרונותיו של חלב עיזים לעומת חלב פרה סיורים חקלאייםמדוע חלב עזים קל יותר לעיכול מחלב פרות?ככל שאנחנו ממשיכים להיות מודעים יותר לבריאות, רבים מאיתנו מתחילים להפנות עורף לחלב פרה ולחפש…

חלב אורגני

חלב אורגני סיורים חקלאייםבכל פעם שאנשים מדברים על חלב, והבחירות שאנו עושים ביחס למוצר חלב כזה או אחר, השיחה הופכת להיות מאוד אישית. בין אם בילדותינו ינקנו ובין אם צרכנו…

לול תרנגולות חופשי

לול תרנגולות חופשי סיורים חקלאייםמהן ביצי חופש?ביצת חופש היא ביצה המגיעה ממשקים שבהם התרנגולות שמטילות את הביצים, חיות בסככות בהן, לרוב, יש גישה לחצר פתוחה, זאת לעומת כלובי סוללה לגידול…

השקייה בטפטוף

השקייה בטפטוף סיורים חקלאיים מהי השקייה בטפטוף? השקייה בטפטוף הינה שיטת השקיה שפותחה בישראל, שבה שחרור זרם המים מתבצע בטפטוף איטי אל שורשי הצמחים. השקיה בטפטוף מתחלקת לשני סוגים, כאשר…

גידול ירקות אורגניים בבתי צמיחה

גידול ירקות אורגניים בבתי צמיחה סיורים חקלאייםמספר גדל והולך של צרכנים ברחבי העולם יוצאים למסע של שיפור אורח החיים ואכילה בריאה, כאשר רבים מאמינים כי תוצרת גידול חממה אורגנית תעזור…

סוף התוכן

הגעת לקצה; איו יותר פוסטים.

סגירת תפריט